Henrik scander, victor Dahlberg & alexander bäckman

Öl: Upplevelser och kunskap genom teori, provningar och matkombinationer

Denna bok föddes ur en idé om att skriva en lärobok om öl som minskar det gap som idag finns mellan beprövad erfarenhet och forskning inom öl. Att knyta an teoretisk och praktisk kunskap samtidigt som läsaren ges verktyg för att kunna applicera sina kunskaper när öl utvärderas provas och kombineras med mat.

Boken inleds med en grundläggande teoretisk genomgång av ölets ingredienser, dess produktionssätt samt centrala ursprung och ölstilar. Därefter följer en praktisk genomgång kring hur öl kan provas på ett systematiskt sätt samt en forskningsbaserad överblick både av vad som händer när vi kombinerar öl med mat och hur olika typer av kombinationer fungerar.

Boken avslutas med en praktisk övning där läsaren ges utrymme att applicera sina kunskaper genom att kombinera öl till två olika avsmakningsmenyer. Vår intention är därför att boken inte bara ska ge dig som läsare kunskap, utan också redskap att i framtiden kunna applicera och utveckla denna kunskap i din egen riktning.

 

Utgivningsdatum: 2023-04-14
ISBN: 9789189722132