Hasse Nilsson

100 Nyskrivna vinvisor

Hasse Nilsson är flerfaldig svensk mästare samt världsmästare i nyskrivna snapsvisor. Han har också skrivit prisbelönta böcker och publikationer om svensk visa och om Carl Michael Bellman. Han är även känd som författare och journalist inom främst dryckespress och dryckeshistoria.

Mycket uppmärksammat blev hans semiskönlitterära praktverk Historier jag har hört i Skottland och andra berättelser om whisky som gavs ut 2021, med ny utökad upplaga året därpå. Hasse Nilsson är även verksam som copywriter och skriftställare av många slag, ofta med humorn som befriande krydda i bläckhornet.

Med 100 Nyskrivna vinvisor vill han slå ett slag för sången på middagar och bjudningar, och menar att gott glas vin höjer stämningen runt alla festbord och en god sång och ett sånghäfte med några väl valda visor höjer den ännu mer. Boken har illustrerats av tecknaren Bosse Freij som på ett sinnrikt sätt ger denna sångsamling ytterligare en förnöjsam dimension. Vänner i vinet: Sjung!

 

Utgivningsdatum: 2023-04-17
ISBN: 9789189722156