Hasse Nilsson, författare.

Hasse Nilsson

Hasse Nilsson är sedan många år en av Sveriges mest publicerade dryckesskribenter och en av våra mest anlitade provningsledare.

Som författare har han också skrivit böcker om Carl Michael Bellman och svensk visa. Han är dessutom flerfaldig svensk mästare och världsmästare i nyskrivna snapsvisor.

 

Senaste böcker